UCHO ZEWNĘTRZNE: małżowina uszna, kanał słuchowy, UCHO ŚRODKOWE: trąbka słuchowa, jama bębenkowa, UCHO WEWNĘTRZNE: ślimak, kanały półkoliste,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?