1) Kim jest Maryja? a) Równa Jezusowi b) Prowadzi nas do Jezusa c) Matką Bożą d) Orędowniczką za nami u Boga 2) Niepokalane Poczęcie oznacza, że... a) Urodziła Jezusa jako dziewica b) Maryja nie miała grzechu pierworodnego c) Była poczęta z Ducha Świętego d) Jest najświętszą pośród Kobiet 3) Dlaczego Maryja jest Dziewicą? a) Ponieważ była święta. b) Bóg chciał, aby Jezus miał prawdziwą ludzką Matkę, a samego Boga za Ojca. c) Ponieważ była Bogiem d) Ponieważ nie miała męża 4) Moment kiedy Maryja zgadza się być matka Boga nazywamy: a) wcieleniem b) zwiastowaniem c) nawiedzeniem d) odkupieniem 5) Maryję nazywamy Matką Kościoła ponieważ: a) Dlatego, że była całkowicie oddana Chrystusowi,zwłaszcza pod krzyżem. b) Bo tak chciał Bóg c) Bo jest Święta d) Jest dla Kościoła wzorem wiary i miłości. 6) Wniebowzięcie to: a) Wstąpiła Maryja do nieba b) Jej dusza poszła do nieba c) Zabranie Maryi z ciałem i duszą do chwały niebieskiej d) Jest uczestnictwem w Zmartwychwstaniu Jezusa 7) Co oznacza sformułowanie, że Maryja była pełna łaski? a) Że była święta. b) Była wypełniona Miłością Chrystusa i bez grzechu. c) Była bez grzechu d) Była dziewicą i matką 8) Dlaczego we wspólnocie świętych Maryja zachowuje uprzywilejowane miejsce? a) Była bez grzechu b) Była związana z Chrystusem na ziemi i w niebie jak żaden człowiek. c) Była dobra dla wszystkich d) Była Matką Boga 9) Dlaczego katolicy modlą się do Maryi? a) Bo boją się Boga b) Bo Maryja chroni ich przed karą Boską c) Ze względu na bliskość i łączność Maryi z Chrystusem. d) Wierzą w tajemnicę Świętych Obcowania. 10) Obchodzona w sierpniu Uroczystość Matki Bożej Zielnej to: a) Uroczystość Niepokalanego Poczęcia b) Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski c) Uroczystość Wniebowzięcia Maryi d) Uroczystość Wniebowstąpienia Maryi 11) Litania Loretańska (Loreto) to: a) Litania ku czci Matki Bożej b) Litania do św Józefa c) Litania do Serca Jezusa d) Litania do Imienia Jezus 12) Które objawienia Maryjne, Kościół mocą swojego autorytetu znał za prawdziwe? a) Tervignano b) Fatimie c) Medjugorie d) Lourdes 13) Zaznacz modlitwy maryjne a) Litania Loretańska b) Litania na trudne czasy c) Pod Twoją Obronę d) Anioł Pański 14) Co to nazywane jest popularnie Majowym? a) Litania ku czci Matki Bożej b) Długi weekend c) Litania do Wszystkich Świętych. d) Śpiewanie w maju litanii do Matki Bożej, w Kościele lub kapliczce. 15) Gdzie znajduje się oryginał słynnego obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej? a) W Białymstoku b) w Wilnie c) we Lwowie d) we Wrocławskiej Katedrze 16) Kiedy obchodzimy Święto Matki Bożej Siewnej? a) 8 września Święto Narodzenie Maryi b) 26 lipca Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej c) 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcie Maryi d) 7 października Matki Bożej Różańcowej

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?