Jaka jest inna nazwa Pisma Świętego? - Biblia, Ile jest Ksiąg Starego Testamentu? - 46, Ile jest Ksiąg Nowego Testamentu? - 27, O czym mówi Pismo święte? - Pismo święte mówi o miłości Boga do człowieka., Co zapowiada Stary Testament? - Stary Testament zapowiada przyjście Pana Jezusa., J - Ewangelia wg św. Jana, Mt - Ewangelia wg św. Mateusza, Łk - Ewangelia wg św. Łukasza, Mk - Ewangelia wg św. Marka, Pismo Święte dzieli się na..  - Stary Testament i Nowy Testament., "Testament", w rozumieniu biblijnym oznacza... - "Przymierze", Ewangelistów jest... - 4, Co opisuje Nowy Testament? - Nowy Testament opisuje życie Pana Jezusa i początki Kościoła., Wszystkich ksiąg Pisma Świętego jest ... - 73, Pismo święte zostało napisane w języku... - hebrajskim, aramejskim i greckim., Pismo święte na j. łaciński przetłumaczył... - św. Hieronim.,

Motyw

Opcje

Ranking

Karty flash jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?