Pan Jezus wybacza nam grzechy w Sakramencie... - Pokuty, Warunków dobrej spowiedzi jest... - 5, Pierwszym warunkiem sakramentu Pokuty jest... - rachunek sumienia, Rachunek sumienia to .... - przypomnienie sobie grzechów, Żal za grzechy to... - smutek z powodu wyrządzonego zła, Żal doskonały to... - żal z miłości do Boga, Żal mniej doskonały to ... - żal z lęku przed Bożą karą, Czwartym warunkiem dobrej spowiedzi jest... - szczera spowiedź, Zataić grzech na spowiedzi, to ... - ukryć grzech przed kapłanem, Zadośćuczynienie Panu Bogu i... - bliźniemu, Zadośćuczynienie to... - wynagrodzenie, naprawienie wyrządzonej krzywdy, Najważniejszym warunkiem dobrej spowiedzi jest... - szczery żal za grzechy.,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Karty flash jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?