Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
ą: p-czek, oni mówi-, ksi-żka, w-ż, tr-bka, ę: pi-ć, z-by, t-cza, ja id-, ja pij-, em: t-perówka, st-pel, c-ent, t-peratura, om: b-bka, k-pot, b-bonierka, k-puter, k-pas,

Pisownia wyrazów z: ą,ę,om,em.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne