bogów cudzych przede Mną. - 1. Nie będziesz miał, imienia Pana Boga swego nadaremno. - 2. Nie będziesz brał, abyś dzień święty święcił. - 3. Pamiętaj,, ojca swego i matkę swoją. - 4. Czcij, zabijaj. - 5. Nie , cudzołóż. - 6. Nie, kradnij. - 7. Nie, fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. - 8. Nie mów, żony bliźniego swego. - 9. Nie pożądaj, rzeczy, która jego jest. - 10. Ani żadnej,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?