first - 1st, second - 2nd, third - 3rd, sixth - 6th, twelfth - 12th, seventieth - 70th, ninth - 9th, fifth - 5th, thirtieth - 39th, sixty - second - 62nd,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?