PRESENT SIMPLE: Zwyczaj, Teraźniejszość, Pierwsza forma czasownika, He, she, it + S, DON'T, DOESN'T , DO ? DOES ?, PAST SIMPLE: Przeszłość - czynność zakończona - KIEDY ?, Druga forma czasownika , Czasowniki regularne + ED, DIDN'T, DID ?, PRESENT CONTINUOUS: Teraz lub bliska przyszłość, Odmiana TO BE w czasie teraźniejszym + czasownik z ING, PAST CONTINUOUS: Trwanie niezakończonej czynności w przeszłości, Odmiana TO BE w czasie przeszłym + czasownik z ING, PRESENT PERFECT: Czynność wykonana w przeszłości i mająca konsekwencje w teraźniejszości, Czynność niedawno zakończona, Odmiana HAVE+ trzecia forma czasownika ,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?