Read and write - Przeczytaj i napisz, Write the question - Napisz pytanie, Complete the questions and answers - Uzupełnij pytania i odpowiedzi, Use the words in parentheses - Użyj słów w nawiasach, Write about the party you went - Opisz imprezę na którą poszedłeś, Use the words in the box - Użyj słówek w ramce, Use the words from the box - Użyj słówek z ramki, Write the letter - Napisz literę, Complete the sentences - Uzupełnij zdania, Change the verbs into the past tense - Zamień czasowniki na czas przeszły, Uncramble the questions - Poukładaj w kolejności pytania,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?