Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Poprawnie: następstwo, porządek, dokument, kompozycja, sens, dźwięki, wędrówka, komentarz, inteligentny, temperament, prezydent, temperatura, Niepoprawnie: nastempstwo, porzondek, dokumęt, kąpozycja, sęs, dźwienki, wendrówka, komętarz, inteligętny, tęperament, prezydęt, tęperatura,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne