1) Polega na uwspólnianiu elektronów w celu osiagniecia dubletu lub oktetu elektronowego czyli trwalej konfiguracji elektronowej najblizej lezacego gazu szlachetnego a) Wiazanie Szlachetne  b) Wiazanie kowalencyjne c) Wiazanie jonowe 2) Ktore wiazanie wystepuje miedzy atomami niematalu miedzy ktorymi roznica jest mniejsza od 0,4 a) Wiazanie kowalencyjne niespolaryzowane b) Jonowe c) Kowalencyjne spolaryzowane 3) Br2 a) W.kowalencyjne spolaryzowane b) W.Jonowe c) W.kowalencyjne niespolaryzowane 4) KBr a) W.Jonowe b) W.Kowalencyjne Niespolaryzowane c) W.Kowalencyjne Spolaryzowane 5) HBr a) W.Kowalencyjne Niespolaryzowane b) W.Jonowe c) W.Kowalencyjne Spolaryzowane 6) CO2(male dwa na dole ) a) W.Kowalencyjne Spolaryzowane b) W.Jonowe c) W.Kowalencyjne Niespolaryzowane 7) Al2(male)O3(male) a) W.Kowalencyjne Niespolaryzowane b) W.Jonowe c) W.Kowalencyjne Spolaryzowane 8) NaCl a) W.Jonowe b) W.Kowalencyjne Niespolaryzowane c) W.Kowalencyjne Spolaryzowane 9) Co to jest Zdolność pierwiastków do wiazan wlasnych i obcych elektronow a) Ujemnosc Obrotowa b) Elektroujemność c) Ujemność Kolowa 10) H2(male)O a) W.Kowalencyjne Spolaryzowane b) W.Kowalencyjne Niespolaryzowane c) W.Jonowe

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?