Prawdziwych przyjaciół - poznajemy w biedzie., Jeden za wszystkich - wszyscy za jednego., Przyjaciela trudno znaleźć - ałatwo stracić., Zgoda buduje - niezgoda rujnuje., Przyjaciela tak potrzeba - jak wody i chleba.,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?