Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
poem - wiersz, novel - powieść, diary - pamiętnik, advertisement (advert, add) - reklama, warning - ostrzeżenie, announcement - ogłoszenie, note, notice - notatka, letter - list, postcard - pocztówka, essay - rozprawka, esej, user guide - przewodnik użytkownika, complaint - reklamacja, skarga, recipe - przepis, story - opowieść, article - artykuł, interview - wywiad, magazine - czasopismo, newspaper - gazeta,

Egzamin ósmoklasisty - przydatne słownictwo cz.5 - typy tekstów

Motyw

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne