1) Roztwór to a) mieszanina niejednorodna co najmniej dwóch składników b) mieszanina jednorodna co najmniej trzech składników c) mieszanina jednorodna co najmniej dwóch składników d) mieszanina niejednorodna co najmniej trzech składników 2) Od czego zależy rozpuszczelność a) rodzaj substancji, temperatura b) rodzaj rozpuszczanika, stopień zanieczyszczenia powietrza c) pora roku,dnia, miesiąc 3) Co to jest roztwór nasycony ? a) Roztwór w którym jest więcej substancji rozpuszczonej niż rozpuszczalnika b) Roztwór w którym jest więcej rozpuszczalnika niż substancji rozpuszczonej c) Roztwór w którym znajduje się maksymalna ilość substancji rozpuszczonej d) Roztwór w którym znajduje się taka sama ilość rozpuszczalnika jak substancji rozpuszczonej 4) Od czego zależy szybkość rozpuszczania substancji ? a) temperatura, mieszanie roztworu b) mieszanie roztworu, pojemność naczynia c) materiał z jakiego wykonane jest naczynie d) rozdrobnienie substancji rozpuszczanej 5) Podział mieszanin ze względu na wielkość cząstek substancji rozpuszczonej a) roztwór właściwy, koloid, roztwór nienasycony b) zawiesina, koloid, roztwór stężony c) roztwór nienasycony, roztwór nasycony d) roztwór właściwy, koloid, zawiesina 6) Przykładem koloidu jest: a) woda + mydło b) woda + cukier c) woda + mąka ziemniaczana d) woda + kreda e) woda + piasek 7) Przykładem zawiesiny jest np. a) woda + mąka b) woda + sól kuchenna c) woda + mydło d) woda + cukier e) woda + sok 8) Jednym ze sposobów rozdzielenia substancji jednorodnych, polegającym na wydzielaniu z roztworu substancji w postaci kryształków wskutek odparowania wody lub innego rozpusczalnika to: a) filtracja b) krystalizacja c) destylacja d) dekantacja e) sedymentacja 9) Każdy roztwór nasycony jest roztworem stężonym, ale nie każdy roztwór stężony jest nasyconym. a) Prawda b) Fałsz 10) Każdy roztwór rozcieńczony jest jednocześnie nienasyconym, ale roztworem nienasyconym nie może być roztwór rozcieńczony, jak i stężony. a) Prawda b) Fałsz 11) Rozpuszczalność gazów w wodzie nie zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury a) Prawda b) Fałsz 12) Określ który z podanych gazów ma największą rozpuszczalność w temperaturze 30oC, a który najmniejszą  a) wodór-największą,  azot-najmniejszą b) tlenek węgla(IV)-największą,  tlen-najmniejszą c) tlen-największą,  wodór-najmniejszą d) azot-największą, wodór-najmniejszą 13) Określ ile gramów cukru rozpuści się w 60 gramach wody w temperaturze 10 oC ? a) 114g b) 190g c) 10g d) 38g e) 35g 14) Określ ile gramów NaNO3 rozpuści się w 250 gramach wody w temperaturze 30oC ? a) 100g b) 250g c) ok.95g d) ok.295g 15) Oblicz ile gramów KI należy jeszcze dosypać do 100g wody oraz 40g KI w temperaturze 40oC aby powstał roztwór nasycony a) 160g b) 60g c) 180g d) 120g e) 280g 16) Oblicz ile gramów chlorku potasu (KCl) trzeba dodatkowo rozpuścić w 100g wody po jej ogrzaniu z temperatury 30oC do temperatury 70oC, aby roztwór nadal był nasycony a) 50g b) 10g c) 90g d) 40g e) 25g 17) Oblicz ile gramów tlenu należy rozpuścić w 300g wody o temperaturze 40oC a) 0,0096 b) 0,0044 c) 0,0026 d) 0,0032 18) Wzór do obliczenia stężenia procentowego roztworu to a) Cp=ms * 100% / mr b) Cp=ms* mr/100% c) Cp=mr * 100% / ms 19) Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego w wyniku rozpuszczenia 35g substancji w 245g wody a) ok. 14,3% b) 7% c) 12,5% d) 15% 20) Oblicz ile gramów chlorku glinu znajduje się w 50g roztworu o stężeniu 5% a) 5g b) 2,5g c) 0,1g d) 10g 21) Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu cukru w temperaturze 30oC a) 68,75% b) 32% c) 320% d) 0,6875%

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?