energiczny - pełen energii, działa szybko i sprawnie, aktywny - lubi działanie, wychodzi z inicjatywą, zdecydowany - szybko podejmuje decyzje, apodyktyczny - nie znosi sprzeciwu, narzuca innym swoje zdanie, porywczy - gwałtownie reaguje, optymista - zawsze wierzy, że wszystko będzie dobrze, pracowity - pracuje chętnie i dużo, szczery - nie ukrywa swoich myśli, uczuć, zarozumiały - przecenia swoje zalety lub zasługi, niecierpliwy - nie lubi czekać, wszystko musi mieć natychmiast, krytyczny - surowo lub negatywnie ocenia innych, wybuchowy - łatwo wybucha gniewem,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?