Odporność na stres - Praca pod presją czasu to dla mnie nie problem., Umiejętność selekcji informacji - Umiem wyłuskać najważniejsze informacje z otaczających mnie danych i wiadomości., Umiejętność adaptacji - Dopasowuję się do nowych okoliczności., Umiejętność organizacji pracy. - Jasno określam swoje cele i zadania., Umiejętność delegowania zadań - Oddaję innej osobie część zadań do wykonania., Efektywna komunikacja - Formułuję jasno swoje myśli., Dzielenie się wiedzą - Tłumaczę skomplikowane zadania w jasny sposób., Motywowanie innych - Pobudzam do działania ludzi wokół mnie., Umiejętność perswazji - W dyskusji używam logicznych argumentów., Wypracowuję kompromisy - Dążę do rozwiązań, które są akceptowane przez innych., Empatia - Umiem odczytać emocje innych ludzi., Gotowość do nauki - Poszerzam swoje kwalifikacje., Umiejętność autoprezentacji - Dobrze prezentuję się przed publicznością., Aktywne słuchanie - Poświęcam innym 100% mojej uwagi., Kreatywność - Mam wiele pomysłów., Analityczne myślenie - Przed podjęciem decyzji, analizuję wszystkie możliwości., Asertywność - Umiem dbać o siebie i wyrażać swoje zdanie.,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?