1) W zdaniu: "Na potężny okręt wsiedli z pośpiechem rozemocjonowani podróżnicy": podmiotem jest:  a) rozemocjonowani b) z pośpiechem c) wsiedli d) okręt e) podróżnicy f) zdanie bezpodmiotowe 2) W zdaniu: "Przed chwilą szybko i zamaszyście przeszedł wzdłuż nabrzeża" podmiotem jest: a) wzdłuż b) nabrzeża c) nie ma podmiotu d) podmiot domyślny (on) 3) W zdaniu: "Bogaty przemysłowiec i zaradny inżynier wdrożyli nową technologię produkcji turbin wodnych" podmiotem jest: a) przemysłowiec  b) technologię c) przemysłowiec i inżynier  d) inżynier e) turbin wodnych 4) W zdaniu: "Zatrzymał się powoli nad błękitnym stawem pod rozłożystą wierzbą." - przydawkami są: a) powoli, rozłożystą b) błękitnym, powoli c) błękitnym, rozłożystą  5) Okolicznikiem nie jest: a) nad morzem b) przedwczoraj c) prędko d) jutrzejszy e) wtedy 6) W zdaniu: "Chory od dwóch tygodni zażywa gorzkie pigułki" podmiotem jest: a) tygodni b) pigułki c) zażywa d) chory 7) W zdaniu: "Brat franka jest pilotem wojskowym" orzeczeniem jest: a) jest b) jest pilotem c) jest pilotem wojskowym 8) W zdaniu: "Duży samochód lekarza jedzie wyboistą drogą" wyraz 'lekarza' to: a) przydawka b) podmiot c) dopełnienie d) okolicznik 9) W zdaniu: "Z pragnienia i z głodu miał wczoraj omamy wzrokowe" okolicznikami przyczyny są: a) wczoraj, z głodu b) z pragnienia i z głodu c) z głodu, wczoraj d) z pragnienia, z głodu, wczoraj 10) W zdaniu: "Poszedł do sklepu po gazetę" - 'po gazetę' to: a) okolicznik przyczyny b) przydawka  c) okolicznik celu d) okolicznik sposobu e) dopełnienie 11) W zdaniu: "Grzmiało cały dzień" występuje podmiot: a) podmiot gramatyczny b) nie ma podmiotu c) podmiot domyślny d) podmiot szeregowy 12) W zdaniu: "Nasz Azor najbardziej lubi gryźć kapcie wujka Bronka" orzeczeniem jest: a) gryźć b) lubi c) lubi gryźć d) najbardziej lubi 13) W zdaniu: "Agatka czesze psa gęstą szczotką" nie ma: a) okolicznika b) przydawki c) podmiotu d) dopełnienia 14) W zdaniu: "Spod stołu wynurzył się ospale stary, zmęczony kundel" nie ma: a) przydawki b) dopełnienia c) okolicznika d) podmiotu 15) W zdaniu: "Każdy może nauczyć się pływać" orzeczeniem jest: a) nauczyć się b) nauczyć c) może d) może nauczyć się 16) Zdaniem nie jest: a) Jan będzie czytał. b) Kroić warzywa w drobną kostkę. c) Musiał znosić wielkie cierpienie. d) Mama pocałowała ją na dobranoc. 17) W zdaniu: "Ogromny bukiet z czerwonych róż hrabia wysłał pocztą kwiatową" podmiotem jest: a) bukiet b) róż c) hrabia d) pocztą kwiatową 18) W zdaniu: "We wtorek wróciłam do domu przed zmrokiem" są:  a) okoliczniki czasu  b) okoliczniki czasu i miejsca c) tylko okolicznik miejsca 19) W zdaniu: "Rybak zarzucił sprawnie sieci w jeziorze" nie ma: a) przydawki  b) okolicznika sposobu c) okolicznika miejsca d) dopełnienia 20) W wypowiedzeniu: "Julianna codziennie będzie czytać jeden rozdział lektury" występuje: a) orzeczenie czasownikowe b) orzeczenie imienne c) wypowiedzenie nie zawiera orzeczenia

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?