Przyczyny walki z komunizmem. : Brak prawdziwej wolności. , Cenzura. , Rządy jednej partii. , Kryzys gospodarczy - brak towarów, podwyżki cen. , Więzienie opozycjonistów. , Strzelanie do strajkujących - zabici. , Brak związków zawodowych. , Wprowadzenie stanu wojennego. , Propaganda władz komunistycznych. , Trudności z wyjazdem za granicę. , Skutki upadku komunizmu.: Rozpad Związku Radzieckiego. , Upadek muru berlińskiego. , Połączenie NRD i RFN= NIEMCY , Zwycięstwo Solidarności w wyborach do Sejmu - 1989 r. , Powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego. , Wprowadzanie reform gospodarczych. , Starania o wejście do Unii Europejskiej i NATO., Prezydentura Vaclava Havla w Czechosłowacji. , Likwidacja cenzury. , Objęcie rządów przez opozycję. ,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?