1) Najważniejszym dokumentem uchwalonym w 1791 roku była: a) Konstytucja 3 Maja b) Konstytucja 5 Maja c) Konstytucja 2 Maja 2) Obraz przedstawia a) Stanisława Augusta Poniatowskiego b) Tadeusza Kościuszkę c) Jana III Sobieskiego 3) Jak nazywał się poseł , który w dramatyczny sposób protestował przeciwko zatwierdzeniu I rozbioru przez sejm? a) Tadeusz Rejtan b) Wojciech Bartos c) Ignacy Potocki 4) W którym roku doszło do wybuchu powstania kościuszkowskiego? a) w 1793 r. b) w 1795 w. c) w 1794 r. 5) Funkcję naczelnika powstania w 1794 r.powierzono a) Janowi Kilińskiemu b) Tadeuszowi Kościuszce c) Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu 6) Kosynierzy byli uzbrojeni w a) szable b) miecze c) kosy 7) Bitwa pod Racławicami zakończyła się zwycięstwem a) Polski b) Rosji c) Prus 8) Tadeusz Kościuszko został ranny i trafił do niewoli w bitwie pod a) Maciejowicami b) Racławicami c) Krakowem 9) Państwa, które dokonały rozbiorów Polski to a) Austria, Prusy, Rosja b) Rosja, Francja, Prusy c) Austria, Prusy, Turcja 10) Pierwszy rozbiór Polski był w roku a) 1727 b) 1791 c) 1772 11) Drugi rozbiór Polski był w roku a) 1772 b) 1793 c) 1795 12) Jakie państwo nie wzięło udziału w drugim rozbiorze Polski ? a) Austria b) Prusy c) Rosja 13) Trzeci rozbiór Polski był w roku a) 1791 b) 1795 c) 1792 14) Ostatnim królem Polski był: a) Stanisław August Poniatowski b) Jan III Sobieski c) Stefan Batory 15) Polska straciła niepodległość na a) 130 lat b) 220 lat c) 123 lata 16) W którym rozbiorze Prusy zajęły Gdańsk i Toruń ? a) I rozbiór b) II rozbiór c) III rozbiór

Powstanie kościuszkowskie oraz trzy rozbiory

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?