1) Ja nazywam się a) Ich heiß b) Ich heiße c) Ich haiße 2) Ty nazywasz się a) Du heißt b) Du heiß c) Du haißt 3) Jak się nazywasz? a) Wie heiße ich? b) Wie heiß du? c) Wie heißt du? 4) tak a) ja b) nein c) ich 5) On nazywa się Simon. a) Er heiß Simon. b) Sie heißt Simon. c) Er heißt Simon. 6) Ona nazywa się Anja. a) Er heißt Anja. b) Sie haiß Anja. c) Sie heißt Anja. 7) To jest. a) Das ist b) Das is c) Das isst 8) Tata Ani nazywa się Marcin. a) Der Vater von Anja heißt Martin. b) Der Vater vor Anja heißt Martin. c) Der Vatter von Anja heißt Martin. 9) Mama Ani nazywa się Eryka. a) Die Muter von Anja heißt Erika. b) Die Mutter von Anja heißt Erika. c) Die Mutter vor Anja heißt Erika. 10) Mój tata nazywa się Marcin. a) Meine Vater heißt Martin. b) Mein Vater heißt Martin. c) Mein Vatter heißt Martin. 11) Moja mama nazywa się Eryka. a) Deine Mutter heißt Erika. b) Meine Mutter heißt Erika. c) Mein Mutter heißt Erika.

direct- Kinder B1M1L1 podsumowanie

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?