Frogs ____ bugs. Giraffes ____ fruit. Antelopes ____ meat. Monkeys ____ fruit. Lions ____ bugs. Tigers ____seeds. Birds____bugs. Crocodiles ____ leaves.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?