Czym są drobnoustroje chorobotwórcze ?, Podaj dwa przykłady pasożytów zewnętrznych., Podaj dwa przykłady pasożytów wewnętrznych., Wymień dwie drogi szerzenia się chorób zakaźnych., Od kogo pasożyt czerpie substancje odżywcze ?, Jak nazywał się pierwszy antybiotyk ?, Podaj przykład choroby zakaźnej, która rozprzestrzenia się przez uszkodzoną skórę., Czy wirusy są organizmami ? Uzasadnij., Czym są szczepionki ?, Czym różni się choroba zakaźna od zaraźliwej ?, Wymień dwie choroby przenoszone drogą kropelkową., Dlaczego na anginę stosuje się antybiotyk, zaś na grypę nie ?, W jaki sposób zarażamy się tasiemczycą ?, Która choroba jest przenoszona przez kleszcze ?, W której części układu pokarmowego bytuje tasiemiec ?, Jak nazywa się choroba bakteryjna, która jest zatruciem pokarmowym ?, W jaki sposób tasiemiec jest przystosowany do pasożytnictwa ?.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?