1) W pewnej odległości od płaskiego lustra ustawiono świecącą diodę. Obraz tej diody powstanie po: a) drugiej stronie lustra, gdzie przetną się promienie padające na lustro b) drugiej stronie lustra w miejscu, gdzie przetną się przedłużenia promieni odbitych od lustra c) tej samej stronie lustra, gdzie jest dioda, w miejscu gdzie przetną się promienie odbite od lustra 2) Jakie zjawisko optyczne wykorzystamy puszczając "świetlne zajączki"? a) odbicie światła b) rozproszenie światła c) załamanie światła 3) Rysunek przedstawia: a) prawo załamania światła b) zjawsko rozproszenia c) prawo odbicia światła 4) Jakie cechy ma obraz przedmiotu w soczewce skupiającej, gdy 2f>x>f ? a) pomniejszony, odwrócony, rzeczywisty b) powiększony, odwrócony , rzeczywisty c) tej samej wielkości, odwrócony, rzeczywisty 5) Soczewka rozpraszająca ma: a) dwa ogniska rzeczywiste b) ognisko pozorne c) dwa ogniska pozorne 6) Zjawisko zmiany kierunku rozchodzenia się światła na granicy dwóch ośrodków przezroczystych nazywamy: a) odbiciem b) załamaniem c) rozproszeniem 7) Półcień powstaje gdy: a) nieprzezroczysty przedmiot jest oświetlany rozciągłym źródłem światła lub gdy przedmiot oświetlany jest kilkoma źródłami punktowymi. b) do przedmiotu nie dochodzą promienie świetlne 8) Przedmiot na rysunku to: a) soczewka b) zwierciadło płaskie c) pryzmat 9) Do naturalnych źródeł światła zaliczamy: a) gwiazdy, świetliki b) wyładowania atmosferyczne, niektóre stworzenia morskie c) diody LED, żarówka 10) Krótkowidz swoją wadę wzroku koryguje stosując soczewki: a) rozpraszające (wklęsłe) b) skupiające (wypukłe) 11) Newton stwierdził, że światło białe jest mieszaniną różnych barw: a) czerwonej, pomarańczowej, żółtej, zielonej, niebieskiej, indygo i fioletowej b) czerwonej, zielonej, fioletowej i indygo c) pomarańczowej, żółtej, różowej, czerwonej 12) Obraz na rysunku powstał przy użyciu: a) soczewki skupiającej b) zwierciadła wypukłego c) zwierciadła wklęsłego 13) Taki obraz będzie widział: a) krótkowidz b) dalekowidz 14) Światło jest falą: a) elektromagnetyczną b) mechaniczną

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?