Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Poprawnie: nieładne, niemiły, nie czyta, nieduża, niewygodny, nie pracuje, nie ogląda, nie idzie, niewysoka, nie zabiera, Niepoprawnie: nie ładne, nie miły, nieczyta, nie duża, nie wygodny, niepracuje, nieogląda, nieidzie, nie wysoka, niezabiera,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne