1) uczciwy a) honest b) mean c) inspiring d) modest 2) nieuczciwy a) impatient b) disloyal c) modest d) dishonest 3) lojalny a) hard-working b) patient c) honest d) loyal 4) nielojalny a) disloyal b) generous c) impolite d) honest 5) zabawny a) funny b) disloyal c) mean d) polite 6) szczodry a) selfish b) generous c) patient d) impolite 7) pracowity a) hard-working b) dishonest c) impatient d) polite 8) uprzejmy a) loyal b) polite c) disloyal d) responsible 9) nieuprzejmy a) practical b) funny c) impatient d) impolite 10) cierpliwy a) hard-working b) mean c) quiet d) patient 11) niecierpliwy a) impatient b) hard-working c) loyal d) lazy 12) inspirujący a) inspiring b) practical c) disloyal d) irresponsible 13) odpowiedzialny a) responsible b) hard-working c) impolite d) dishonest 14) nieodpowiedzialny a) irresponsible b) selfish c) inspiring d) modest 15) leniwy a) responsible b) loyal c) lazy d) inspiring 16) złośliwy a) impatient b) responsible c) loyal d) mean 17) skromny a) modest b) disloyal c) irresponsible d) mean 18) praktyczny a) impatient b) mean c) impolite d) practical 19) cichy a) practical b) selfish c) impatient d) quiet 20) samolubny a) patient b) selfish c) polite d) quiet 21) ambitny a) generous b) ambitious c) clever d) brave 22) nudny a) boring b) impatient c) unfair d) mean 23) odważny a) generous b) boring c) brave d) clever 24) spokojny a) creative b) honest c) sensitive d) calm 25) bystry a) creative b) clever c) mean d) brave 26) pewny siebie a) clever b) confident c) talkative d) polite 27) kreatywny a) clever b) sociable c) inspiring d) creative 28) zdecydowany a) decisive b) dishonest c) disloyal d) unfair 29) sprawiedliwy a) fair b) honest c) responsible d) friendly 30) niesprawiedliwy a) dishonest b) untidy c) unfair d) irresponsible 31) miły a) friendly b) generous c) mean d) modest 32) niemiły a) unfair b) impolite c) impatient d) unfriendly 33) życzliwy a) kind b) sociable c) sensitive d) brave 34) nieżyczliwy a) disloyal b) irresposnsible c) unkind d) unfair 35) wrażliwy a) sociable b) sensitive c) stubborn d) quiet 36) towarzyski a) sociable b) kind c) generous d) friendly 37) uparty a) mean b) confident c) selfish d) stubborn 38) rozmowny a) decisive b) tidy c) talkative d) sociable 39) schludny a) friendly b) tidy c) talkative d) patient 40) nieschludny a) unfair b) unkind c) unfriendly d) untidy

PEARSON REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY cz. 1 - UNIT 1 CZŁOWIEK - CECHY CHARAKTERU

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?