Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) She __________ pracise the piano. a) has to b) have to 2) He __________ make his bed. a) have to b) has to 3) I ________ take out the rubbish a) has to b) have to 4) We __________ study for a test. a) have to b) has to 5) They __________ clean their room. a) have to b) has to 6) Sophia __________ feed the fish. a) have to b) has to 7) You _________ walk the dog. a) have to b) has to 8) Mark ________ study for a test. a) have to b) has to

Ranking

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne