zasady ruchu drogowego - rules of the road, ty musisz - you must, tobie nie wolno - you mustn't, więcej niż - more than, mph, traffic light, wejść/wjechać - enter, ulica - street, keep straight on, turn left, parkować - park, tutaj - here, ścieżka rowerowa - cycle lane, chodnik - pavement, crash helmet, przejść przez ulicę - cross the road, wait for, parking meter, znak drogowy - traffic sign, pieszy - pedestrian, przejście dla pieszych - crossing, traffic warden, skrzyżowanie - crossroads, turn right, aż - until, idź wzdłuż ulicy - walk along the road, jest po lewej stronie - it's on the left, jest po prawej stronie - it's on the right,

New Hot Spot 3 Module 7 Unit 25

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?