1) What time --- you start work? a) do b) does 2) When --- your son play football? a) do b) does 3) How often --- you drink coffee? a) do b) does 4) Where --- your best friends live? a) do b) does 5) What --- you do in the evening? a) do b) does 6) Where --- your partner work? a) do b) does 7) How often --- Tim go shopping? a) do b) does 8) When --- you and your best friend meet? a) do b) does 9) What time --- Patsy go to bed? a) do b) does 10) What --- Fiona usually have for breakfast? a) do b) does

ONLINE New Horizons - A1 - Grammar - Lesson 9 - Practice 2

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?