Leonardo (presente - irrealtà), Io (passato - irrealtà), Il mondo (presente - realtà), Cristoforo Colombo (passato - irrealtà), Mussolini (presente - irrealtà), L'Italia (passato - irrealtà - con conseguenza nel presente), Il mio Paese (Presente - possibilità), Hitler (passato - irrealtà), Albert Einstein (passato - irrealtà - con conseguenza nel presente), Io (presente - possibilità), L'Italia (presente - realtà), Hitler (passato - possibilità), Il mio insegnante (presente - possibilità), Il mondo (passato - irrealtà), Il mio insegnante (passato - irrealtà), Hitler (presente - irrealtà), L'Italia (presente - possibilità), Io (passato - possibilità), Il mondo (presente - possibilità), Mussolini (passato - irrealtà), Io (presente - irrealtà), Il mio Paese (passato - irrealtà).

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?