Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Zdanie "Malował obrazy tak, jak uczył go mistrz." to zdanie złożone ze zdaniem podrzędnym a) okolicznikowym sposobu b) okolicznikowym warunku c) okolicznikowym przyzwolenia d) przydawkowym 2) Zdanie okolicznikowe warunku często rozpoczyna się słówkiem : a) aby b) że c) bo d) jeśli 3) "Słońce grzało mocno, chociaż był listopad." to zdanie złożone z podrzędnym a) okolicznikowym czasu b) okolicznikowym przyczyny c) okolicznikowym przyzwolenia d) okolicznikowym warunku 4) "Kłamie ten, kto to powiedział" - to zdanie złożone z podrzędnym a) podmiotowym b) orzecznikowym c) dopełnieniowym d) przydawkowym 5) Zaznacz wykres zdania: "Mężczyzna, który szedł w ich stronę, był ubrany w ciemny garnitur." a) b) c) d) 6) "Kot nie wiedział tego, że jego pan już nie wróci" to zdanie złożone podrzędnie z podrzędnym a) okolicznikowe czasu b) dopełnieniowe c) podmiotowe d) orzecznikowe 7) Zaznacz wykres zdania: "Klasa 7a napisze dziś sprawdzian lub pójdzie na przedstawienie" a) b) c) d) 8) "Młody człowiek był tym, kogo oczekiwali od tygodni." to zdanie złożone a) współrzędnie wynikowe b) podrzędnie z podrzędnym podmiotowym c) podrzędne z podrzędnym orzecznikowym d) podrzędne z podrzędnym przydawkowym 9) "Jesteś winny pieniądze temu, kto pożyczył je w dobrej wierze." to zdanie złożone z podrzędnym a) dopełnieniowym b) okolicznikowym przyczyny c) okolicznikowym przyzwolenia d) podmiotowym 10) "Śniło mi się, że zostałam słynną pianistką" to zdanie złożone z podrzędnym a) dopełnieniowym b) okolicznikowym czasu c) podmiotowym d) orzecznikowym 11) "Nauczyciel języka polskiego jest tym, kto rozbudził moje zainteresowania literaturą fantasy" to zdanie złożone z podrzędnym a) podmiotowym b) przydawkowym c) dopełnieniowym d) orzecznikowym 12) "Mama lubi szarlotkę a tata uwielbia sernik." to zdanie współrzędnie złożone a) łączne b) rozłączne c) przeciwstawne d) wynikowe

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne