had - have, slept - sleep, felt - feel, saw - see, was/were - be, came - come, made - make, broke - break, drank - drink, woke - wake, ate - eat, burnt - burn, caught - catch, threw - throw, stole - steal, told - tell, learnt - learn,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?