Wyodrębniona część programu, mająca swoją nazwę to ____. Programowanie polega na przedstawieniu algorytmu w postaci ____ języka programowania , w kolejności wyznaczonej przez ten algorytm.Komputer wykonuje tylko instrukcje zapisane w języku wewnętrznym , zrozumiałym dla ____ Aby komputer mógł wykonać program, musimy go przetłumaczyć z języka wysokiego poziomu na język wewnętrzny ____. Proces tłumaczenia nazywamy ____, która może przebiegać w formie ____ lub interpretacji. Do tworzenia programów możemy stosować dydaktyczne środowiska ____ lub wyspecjalizowane programy programistyczne. Zmiennym wykorzystaniem w programie komputer przyporządkowuje określone komórki pamięci operacyjne o ____ adresie. Poza miejscem w pamięci ze zmienna jest zawsze jakaś wartość  Problem możemy podzielić na problemy cząstkowe, a następnie każdy z nich przedstawić w postaci oddzielonego ____ (proces lub funkcji)  W algorytmie z warunkami występują sytuacje warunkowe – wynik lub dalsze działania ____ zależy od spełnienia określonego warunku . ____ polega na powtarzaniu tej samej operacji.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?