Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Wyodrębniona część programu, mająca swoją nazwę to [podprogram]. Programowanie polega na przedstawieniu algorytmu w postaci [instrukcji] języka programowania , w kolejności wyznaczonej przez ten algorytm.Komputer wykonuje tylko instrukcje zapisane w języku wewnętrznym , zrozumiałym dla [procesora] Aby komputer mógł wykonać program, musimy go przetłumaczyć z języka wysokiego poziomu na język wewnętrzny [komputera]. Proces tłumaczenia nazywamy [translacją], która może przebiegać w formie [kompilacji] lub interpretacji. Do tworzenia programów możemy stosować dydaktyczne środowiska [programowania] lub wyspecjalizowane programy programistyczne. Zmiennym wykorzystaniem w programie komputer przyporządkowuje określone komórki pamięci operacyjne o [unikatowym] adresie. Poza miejscem w pamięci ze zmienna jest zawsze jakaś wartość  Problem możemy podzielić na problemy cząstkowe, a następnie każdy z nich przedstawić w postaci oddzielonego [programu] (proces lub funkcji)  W algorytmie z warunkami występują sytuacje warunkowe – wynik lub dalsze działania [algorytmu] zależy od spełnienia określonego warunku . [Iteracja] polega na powtarzaniu tej samej operacji..

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne