1) niesumienna praca 2) nie oddana książka 3) produkcja bubli 4) łamanie ławek 5) jazda bez biletu 6) fałszowanie pieniędzy 7) zakup kradzionego towaru 8) odpisywanie zadania 9) włamanie 10) zrywanie jabłek z ogrodu sąsiada 11) wyzysk 12) gra w nielegalne gry komputerowe

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?