Niepoprawnie: plucie, bicie, kopanie, obrażanie, psucie, kradzież, kłamstwo, hałas, gniewanie się, skarżenie na innych, Poprawnie: pomoc, kultura, pożyczanie , wsparcie , słuchanie , uprzejmość , życzliwość, tolerancja , troska , szczerość,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?