1) NIEŚMIAŁY a) SHY b) LAZY c) FUNNY d) FRIENDLY 2) LENIWY a) CHEERFUL b) LAZY c) EASY-GOING d) FUNNY 3) WESOŁY a) EASY-GOING b) LAZY c) SHY d) CHEERFUL 4) NA LUZIE/NIEFRASOBLIWY/WYGODNY a) CONFIDENT b) CHEERFUL c) EASY-GOING d) FUNNY 5) PEWNY a) EASY-GOING b) CONFIDENT c) SHY d) LAZY 6) PRZYJACIELSKI a) FRIENDLY b) SPORTY c) CHEERFUL d) SHY 7) WYSPORTOWANY a) LAZY b) EASY-GOING c) SPORTY d) CONFIDENT 8) ZABAWNY a) CONFIDENT b) EASY-GOING c) FUNNY d) LAZY

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?