Poprawnie: PY, PI, PA, PU, PO, PE, Niepoprawnie: ME, TO, DA, MO, TE, MA,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?