mitoza - podział komórek somatycznych, w wyniku którego powstają 2 komórki potomne, mejoza - podział komórek rozrodczych, w wyniku którego powstają 4 komórki potomne, chromosom - struktura zawierająca DNA, chromosomy homologiczne - chromosomy podobne pod względem budowy i wielkości, chromatyda - podłużna połówka chromosomu, komórka haploidalna - komórka zawierająca pojedynczy zestaw chromosomów, komórka diploidalna - komórka zawierająca podwójny zestaw chromosomów, replikacja - proces tworzenia kopii DNA, podwojenie jego ilości, chromatyna - postać DNA przed podziałem komórki, komplementarność - stałe pary zasad azotowych w DNA, gen - fragment cząsteczki DNA określający białko, a w konsekwencji cechę, nukleotyd - podstawowa jednostka DNA, kod genetyczny - informacja o kolejności aminokwasów w białku, kodon - trójka nukleotydów kodująca aminokwas,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?