Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Prawda: Liczby wymierne to np. 2,5 , -153, Pole rombu to P=e×f/2, Objętość ostroslupa liczy się ze wzoru V= 1/3Pp×H, Pole prostopadłościanu obliczamy ze wzoru 2(ab+bc+ca), Wzór na pole deltoidu to P=e×f/2, Objętość graniastosłupa liczymy ze wzoru V=Pp×H, 1 mm= 0,1 cm, 1t=1000kg, Droge liczymy ze wzoru s=v×t, 1 kwadrans to 15 min, 1 doba to 24 godziny, Jak mnożymy dwa pierwiastki to sprowadzamy je pod jeden duży pierwiastek, Pierwiastek 3 stopni z 64 to 4, Pierwiastek z 81 to 9, 1 hektar to 10 000m2, Fałsz: 8×7=45, 6×2=13, Wzór na pole równoległoboku to P=(a+b)×h/2, Twierdzenie pitagorasa obliczamy ze wzoru b×g/3, 1km=10000000m, 1 litr=1dm3, 1 godzina to 5 kwadransów, Pierwiastek z 9 to 2, Pierwiastek z 25 to 8,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne