1) którego roku miesiąca i dnia miała miejsce konstytucja 3 maja? a) 1917 b) 1971 c) 1791 d) 1892 e) 1792 f) 1682 2) co przestało obowiązywać na sejmie walnym ? a) liberum veto b) obecność króla c) obecność mieszczan d) obecność posłów e) obecność szlachty f) obecność marszałka 3) jakie mieli imiona przywódcy konfederacji targowickiej a) Stanisław , Franciszek,Ksawery ,Seweryn b) Tytus,Romek ,Atomek c) Stanisław ,józef,,Ksawery d) Tadeusz,Andrzej e) August,Hugo f) Jakub,Adam 4) w jakim roku był II rozbiór Polski a) 1457 b) 1345 c) 1793 d) 1791 e) 1862 f) 1792 5) w jakim roku przeciwnicy konstytucji powołali konfederacje a) 1793 b) 1794 c) 1845 d) 1791 e) 1792 f) 1789

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?