1) JA a) I b) YOU c) HE 2) TY a) SHE b) YOU c) WE 3) ON a) HE b) SHE c) THEY 4) ONA a) SHE b) YOU c) I 5) ONO/TO a) HE b) WE c) IT 6) MY a) YOU b) THEY c) WE 7) WY a) I b) HE c) YOU 8) ONI/ONE a) WE b) THEY c) YOU

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?