1) 0,5 a) 5/10 b) 5/100 2) 6/100 a) 0,6 b) 0,06 3) 0,10 a) 10/10 b) 10/100 4) 25/10 a) 2,5 b) 0,025 5) 35/1000 a) 0,35 b) 0,035 6) 0,450 a) 45/10 b) 45/1000 7) 22/100 a) 0,22 b) 0,222 8) 341/10 a) 34,1 b) 0,341 9) 29/10 a) 0,29 b) 2,9 10) 0,3 a) 3/10 b) 3/1000

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?