1) What --- you --- last weekend? (do) 2) What --- you --- at 6 p.m. yesterday? (do) 3) How long --- you --- English before you --- to New Horizons? (learn / sign up) 4) How long --- you --- at school before the lesson ---? (be / start) 5) How many lessons --- you --- last week? (attend) 6) --- you --- to England before you --- to learn English? (be / start)

New Horizons - B1+ - Grammar - Lesson 11 - Practice 3

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?