1) szczęśliwy a) happy b) sad c) angry 2) smutny a) excited b) sad c) bored 3) zły a) thirsty b) hungry c) angry 4) zimny a) cold b) hot c) scared 5) gorący a) cold b) thirsty c) hot 6) przestraszony a) thirsty b) scared c) hungry 7) spragniony a) thirsty b) bored c) tired 8) głodny a) excited b) hungry c) tired 9) zmęczony a) tired b) scared c) happy 10) znudzony a) excited b) thirsty c) bored 11) podekscytowany a) sad b) excited c) happy

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?