1) Okupacja to: a) podbicie terytorium innego państwa i rządzenie nim. b) okopywanie ziemniaków podczas żniw. c) zabawa, w którą bawią się dzieci w przedszkolach. 2) Tajna organizacja podczas II wojny światowej nazywała się: a) Zjednoczeni w sile b) Armia Krajowa w skrócie AK c) Wszyscy razem 3) Harcerstwo, którego członkami byli Zośka, Alek i Rudy nosiło nazwę: a) Szare gołębie. b) Dzielni zuchowie. c) Szare szeregi 4) Tadeusz Zawadzki nosił pseudonim: a) Krysia b) Zośka c) Józia 5) 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie wybuchło Powstanie warszawskie, Polacy: a) zwycięrzyli b) niestety ponieśli klęskę c) zrezygnowali z walki.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?