1) ... państwa? a) Czy zupa b) Co dla c) Chciałbym zarezerwować d) Polecam 2) ... pan/pani nam polecić? a) Co może b) Czy podać c) Dla mnie d) Czy jest 3) ... stolik dla pięciu osób. a) Dla mnie b) Czy tu c) Chciałbym zarezerwować d) Co dla 4) wolny stolik? a) Co b) Dla mnie c) Czy jest d) Czy zupa 5) ... bigos. a) Co może b) Poproszę c) Mam ochotę 6) ... kurczak z frytkami. a) Dla mnie b) Czy mogę prosić c) Chciałbym zarezerwować d) Czy zupa 7) ... 2 kawy. a) Chciałbym zarezerwować b) Czy podać c) Proszę d) Czy zupa 8) ... podać? a) Czy mogę prosić b) Czy podać coś c) Dla mnie d) Co 9) ... rachunek? a) Czy mogę prosić b) Mam ochotę c) Czy tu d) Czy zupa 10) ... jest smaczna? a) Czy zupa b) Proszę c) Przepraszam, ale d) Czy tu 11) ... coś do picia? a) Czy podać b) Dla mnie c) Co może d) Czy tu 12) ... na deser? a) Chciałbym zarezerwować b) Co c) Czy podać coś d) Przepraszam, ale 13) ... smaczną zupę pomidorową. a) Polecam b) Czy zupa c) Czy jest d) Przepraszam, ale

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?