Grupą funkcyjną alkoholi jest grupa? , Inna nazwa kwasu metanowego to ?, Etanol jest przechowywany w szczelnie zamkniętych naczyniach ze względu na jego .............?, Czy metanol jest trujący?, Mrówczan etylu to alkohol, kwas, czy ester?, Estry stosujemy do produkcji kosmetyków ze względu na ich .............?, Gdzie wykorzystujemy kwas octowy?, W jakim procesie powstaje alkohol etylowy?, Z czego powstaje mydło?, Jak nazywa się kwas karboksylowy , który zawiera 4 atomy węgla w cząsteczce? , Jakie są właściwości chemiczne octanu etylu ?  Czy estry rozpuszczają się w wodzie?, Na czym polega reakcja estryfikacji?, Co to są estry ?, Jak odróżnić kwasy nasycone od nienasyconych?, Podaj przykład tłuszczów zwierzęcych., Podaj przykład tłuszczów roślinnych., Co to są tłuszcze?.

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?