Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Angela ___________ walking the dog. a) loves b) likes c) doesn't like d) hates 2) Mike ___________ watching films. a) loves b) likes c) doesn't like d) hates 3) Mike __________ spending time at home. a) loves b) likes c) doesn't like d) hates 4) Angela __________ tidying up. a) loves b) likes c) doesn't like d) hates 5) Mike and Angela __________ having parties. a) love b) like c) don't like d) hate

Ranking

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne