Corretto: BIG, SMALL, LONG, CLEAN, DIRTY, TALL , SHORT, FAST, SLOW, YOUNG, OLD, Errato: APPLE, LEMON, CARROT, PIZZA, DOLL, TEACHER, DOCTOR, BOAT, CAR , TEDDY, VET, PENCIL , PEN , RULER , CRAYON, BLUE , YELLOW, CAKE,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?