BIG - SMALL, LONG - SHORT, CLEAN - DIRTY, TALL - SHORT, FAST -   SLOW, OLD - YOUNG, HAPPY - SAD,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?