Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Poprawnie: kąpać, sęp, wędka, gęba, mądry, legenda, kolęda, sąsiadkę, mówię, klient, Niepoprawnie: kompać, semp, wendka, gemba, mondry, legęda, kolenda, somsiadkę, mówiem, klięt,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne